ADRES

BIURO: MAGAZYN
ul. Droszyńskiego 15 ul. Meblowa 10
80-381 Gdańsk 83-010 Straszyn
Tel. +48 58 341 80 32 Tel. +48 882 715 027

Niemann Polska Sp. z o.o., ul. Droszyńskiego 15, 80-381 Gdańsk, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Nr 0000326672, kapitał zakładowy: 50 000 PLN, Regon: 220733028, Nip: 5842667434